Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kuventræ barneskule
Idrettsvegen 31
5210 OS
Org.nr 975296601
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 21,9 22,9 24,1 27,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 16,0 16,2 16,4 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 6 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,9 72,3 53,5 53,8 57,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,4 19,7 26,7 27,9 24,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,9 16,1 16,3 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 19,8 19,0 20,0 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,5 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 13 709 14 486 15 040 16 391 17 898
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 46 45 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no