Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kurland skole
Sandbekkveien 111
1479 KURLAND
Org.nr 875296892
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,6 23,3 23,3 22,8 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 15,3 16,6 17,7 16,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,1 95,1 110,3 95,7 88,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 13,9 12,9 15,3 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 15,2 16,9 17,7 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,5 17,9 18,9 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 100,0 96,1 92,5 92,6
Lærertimer som gis til undervisning 13 739 14 880 14 798 14 046 14 826
Undervisningstimer totalt per elev 47 48 45 42 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no