Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kurland barneskole
Per Gyntveien 7
1709 SARPSBORG
Org.nr 975290425
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 44,7 43,0 43,6 45,5 46,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,2 12,5 12,3 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 9 11 9 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,1 50,3 45,9 56,7 59,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 21,8 24,6 19,5 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,4 12,6 12,5 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,3 2,2 2,2 2,2 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 17,7 18,0 18,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 581 28 558 29 167 30 267 31 764
Undervisningstimer totalt per elev 64 61 59 60 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no