Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kurland barneskole
Per Gyntveien 7
1709 SARPSBORG
Org.nr 975290425
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,0 43,6 45,5 46,3 49,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,5 12,3 11,3 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 11 9 8 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,3 45,9 56,7 59,0 35,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 24,6 19,5 17,7 27,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,6 12,5 11,3 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 18,0 18,4 15,2 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 28 558 29 167 30 267 31 764 32 290
Undervisningstimer totalt per elev 61 59 60 66 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no