Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kulstad skole
Stortingsmannsvegen 20
8665 MOSJØEN
Org.nr 979314256
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 24,4 23,4 27,1 27,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 14,2 14,0 12,4 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,8 68,8 64,0 46,6 46,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,6 17,9 18,9 23,3 23,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 14,4 14,1 12,4 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 19,7 19,7 18,7 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 100,0 100,0 91,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 844 15 653 14 964 17 630 17 577
Undervisningstimer totalt per elev 56 52 53 60 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no