Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kruseløkka ungdomsskole
Hans Nielsen Hauges Gate 33
1723 SARPSBORG
Org.nr 975280365
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 50,7 51,1 49,9 46,3 45,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,8 12,3 12,9 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,3 133,5 135,8 121,4 124,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 7,8 8,0 9,3 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 15,8 16,3 17,2 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,4 18,2 19,5 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 384 29 619 29 076 26 600 26 150
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 54 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no