Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krossen Nærmiljøskole (utgått)
Suldalsveien 2
4617 KRISTIANSAND S
Org.nr 995682257
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune Under Sletting Fra 01.01.2020 skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 11,6 12,7 12,2 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 12,3 11,7 11,3 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,8 82,0 84,1 42,4 52,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 13,0 11,9 23,2 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 12,3 11,6 11,3 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 15,5 14,2 13,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 299 7 423 8 081 7 883 7 395
Undervisningstimer totalt per elev 66 60 64 66 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no