Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krossen Nærmiljøskole
Suldalsveien 2
4617 KRISTIANSAND S
Org.nr 995682257
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 12,2 11,6 12,7 12,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,2 12,3 11,7 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,3 82,8 82,0 84,1 42,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 12,3 13,0 11,9 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 11,2 12,3 11,6 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 18,8 15,5 14,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 8 309 8 299 7 423 8 081 7 883
Undervisningstimer totalt per elev 68 66 60 64 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no