Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krossen Kompetanseskole
Suldalsveien 2
4617 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598671
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,0 38,4 38,8 38,8 35,1
Antall elever per årsverk til undervisning 2,6 2,4 2,3 2,2 2,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 15 18 16 18
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 5,3 5,8 4,6 4,8 4,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 44,2 38,2 45,3 40,5 50,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,6 2,6 2,6 2,3 2,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,6 3,1 2,9 2,9 3,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 291 24 384 24 019 24 233 21 927
Undervisningstimer totalt per elev 268 287 297 323 292
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no