Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kronstad skole
Edvard Griegs Vei 29
5053 BERGEN
Org.nr 974737922
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,7 17,6 18,2 21,1 21,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 15,1 13,2 12,6 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,2 57,5 59,5 49,2 69,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 22,8 19,4 21,8 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 15,1 13,2 12,6 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,4 17,6 17,4 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 647 11 311 11 789 13 239 13 578
Undervisningstimer totalt per elev 50 49 56 59 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no