Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kronstad skole
Edvard Griegs Vei 29
5053 BERGEN
Org.nr 974737922
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 16,7 17,6 18,2 21,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 15,0 15,1 13,2 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,2 63,2 57,5 59,5 49,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 20,4 22,8 19,4 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 14,9 15,1 13,2 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 18,4 18,4 17,6 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 984 10 647 11 311 11 789 13 239
Undervisningstimer totalt per elev 54 50 49 56 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no