Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krokstad skole
Skoleveien 5
3055 KROKSTADELVA
Org.nr 974544148
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nedre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,7 37,7 41,0 39,7 43,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 16,1 16,0 16,2 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 8 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,9 95,1 98,8 73,6 53,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 15,2 13,7 19,6 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 16,0 16,1 16,3 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,4 18,2 20,2 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 98,2 96,0 98,6 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 23 607 25 083 25 577 26 294 29 537
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 46 46 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no