Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kroken skole
B A Løvolds Veg 20
9022 KROKELVDALEN
Org.nr 975292932
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,4 20,2 18,1 19,8 24,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,4 12,7 12,2 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 426,0 276,4 284,7 383,9 494,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,1 3,6 4,0 2,8 2,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 15,2 16,9 16,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 20,5 22,9 21,8 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 882 11 407 10 611 11 595 14 069
Undervisningstimer totalt per elev 60 57 52 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no