Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kroken skole
Skulebakken 6
3760 NESLANDSVATN
Org.nr 975278476
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drangedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,4 10,2 9,6 9,6 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,3 8,9 8,2 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,5 109,2 100,0 71,3 205,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4 7,5 8,2 10,5 4,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 8,7 9,0 8,2 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 9,9 10,4 10,9 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 90,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 038 7 383 6 613 6 526 6 652
Undervisningstimer totalt per elev 91 89 84 91 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no