Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krokemoa skole
Ringveien 208
3223 SANDEFJORD
Org.nr 974594307
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 29,6 31,6 31,2 29,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 13,8 12,5 11,9 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,0 72,4 64,8 64,2 87,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 17,0 17,4 16,9 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 13,9 13,1 12,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 15,7 18,0 15,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 156 19 636 21 166 21 166 19 859
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 59 62 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no