Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krokelvdalen skole
B A Løvolds Veg 52
9022 KROKELVDALEN
Org.nr 974566591
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 17,5 16,2 17,7 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,0 10,4 10,3 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,0 63,9 74,9 54,7 243,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 14,4 12,8 17,0 4,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,5 10,8 10,7 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 19,6 13,9 13,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,8 87,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 656 11 934 11 026 11 856 11 856
Undervisningstimer totalt per elev 72 74 71 72 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no