Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krokeide skole
Krokeidevegen 579
5244 FANA
Org.nr 974738228
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 6,7 5,6 4,9 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 7,5 10,7 12,1 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 0 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,2 26,7 45,6 150,0 20,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 26,1 22,2 7,0 36,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 7,4 10,7 12,0 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 10,1 15,6 20,4 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,4 93,9 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 778 4 656 3 936 3 116 3 943
Undervisningstimer totalt per elev 87 99 69 61 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no