Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krokeide skole
Krokeidevegen 579
5244 FANA
Org.nr 974738228
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,7 5,6 4,9 5,7 6,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 10,7 12,1 8,1 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 0 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,7 45,6 150,0 20,5 65,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,1 22,2 7,0 36,9 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 10,7 12,0 8,5 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 15,6 20,4 8,9 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,4 93,9 95,2 86,5
Lærertimer som gis til undervisning 4 656 3 936 3 116 3 943 4 220
Undervisningstimer totalt per elev 99 69 61 92 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no