Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krokane skule
Ragnarrud
6907 FLORØ
Org.nr 975271897
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flora kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,5 18,3 19,2 19,5 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 12,5 12,3 12,3 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 8 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,5 48,4 32,7 25,2 29,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,8 22,5 31,7 41,6 33,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 12,4 12,4 12,3 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 15,2 14,6 15,0 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 99,0 93,9 90,3
Lærertimer som gis til undervisning 9 806 11 795 11 964 12 282 13 014
Undervisningstimer totalt per elev 48 59 60 60 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no