Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krokane skule
Ragnarrud
6907 FLORØ
Org.nr 975271897
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,3 19,2 19,5 20,8 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,3 12,3 11,7 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 8 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,4 32,7 25,2 29,7 25,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5 31,7 41,6 33,3 34,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,4 12,3 11,7 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 14,6 15,0 13,4 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 99,0 93,9 90,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 795 11 964 12 282 13 014 14 392
Undervisningstimer totalt per elev 59 60 60 63 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no