Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krohnengen skole
Professor Dahls Gate 35
5031 BERGEN
Org.nr 974737914
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 30,7 30,5 29,8 34,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 14,5 15,4 15,6 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,2 121,0 147,4 146,7 139,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 10,8 9,4 9,6 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 14,5 15,4 15,6 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,1 17,1 17,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 114 20 526 20 335 19 940 21 631
Undervisningstimer totalt per elev 47 51 48 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no