Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krohnengen skole
Professor Dahls Gate 35
5031 BERGEN
Org.nr 974737914
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 27,2 30,7 30,5 29,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6 15,8 14,5 15,4 15,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,0 132,2 121,0 147,4 146,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 10,7 10,8 9,4 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 15,7 14,5 15,4 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 17,1 16,1 17,1 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 063 18 114 20 526 20 335 19 940
Undervisningstimer totalt per elev 42 47 51 48 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no