Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kroer skole
Vollholen 39
1435 ÅS
Org.nr 974603225
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,6 12,9 12,1 13,9 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 10,7 11,0 9,6 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,2 46,9 38,7 49,0 56,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,6 20,4 25,2 17,2 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 10,7 10,9 9,5 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 12,6 12,2 13,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 100,0 95,8 96,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 068 8 491 7 979 9 035 6 479
Undervisningstimer totalt per elev 57 69 68 77 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no