Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kristiansund kommune
Kommunenr 1505
Alle grunnskoler med adresse i Kristiansund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 260,9 250,2 248,4 259,4 253,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 13,1 13,1 12,4 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 40 43 41 42 43
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,3 67,0 70,9 68,6 65,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 17,0 16,3 16,1 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,7 14,0 13,1 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 15,7 15,3 14,7 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 17,8 17,1 16,4 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 98,9 98,3 98,7 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 158 795 155 314 156 361 164 374 161 569
Undervisningstimer totalt per elev 55 54 54 58 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no