Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kristiansund kommune
Kommunenr 1505
Alle grunnskoler med adresse i Kristiansund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 250,2 248,4 259,4 253,8 245,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,1 12,4 12,5 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 43 41 42 43 48
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,0 70,9 68,6 65,5 57,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 16,3 16,1 17,1 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 14,0 13,1 13,1 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 15,3 14,7 15,3 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,1 16,4 17,2 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 98,3 98,7 98,6 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 155 314 156 361 164 374 161 569 155 349
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 58 57 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no