Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kristianslyst skole
Skolevollen 17
4017 STAVANGER
Org.nr 974611651
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 29,6 29,3 32,5 30,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 15,1 15,4 13,8 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 476,2 423,9 321,4 226,7 179,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,7 3,1 4,3 5,5 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,6 20,1 20,6 18,4 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 21,9 22,9 21,3 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3 21,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 97,1 100,0 98,7 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 17 005 16 986 17 199 19 382 17 956
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 42 48 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no