Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kristianslyst skole
Skolevollen 17
4017 STAVANGER
Org.nr 974611651
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 29,8 29,6 29,3 32,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,7 15,1 15,4 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 350,0 476,2 423,9 321,4 226,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 2,7 3,1 4,3 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,0 19,6 20,1 20,6 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 21,2 21,9 22,9 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 97,7 97,1 100,0 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 15 262 17 005 16 986 17 199 19 382
Undervisningstimer totalt per elev 44 45 44 42 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no