Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kristiansand kommune
Kommunenr 1001
Alle grunnskoler med adresse i Kristiansand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 904,6 925,2 961,5 988,2 1 044,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 13,5 13,3 13,2 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 137 138 146 159 161
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,8 79,7 76,5 71,1 71,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 14,9 15,2 16,1 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 14,8 14,7 14,2 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 14,8 14,6 15,1 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 18,7 18,3 18,1 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 99,2 98,1 97,9 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 563 377 579 472 598 739 613 280 661 189
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 53 54 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no