Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kristiansand International School
Kongsgård Alle 20
4631 KRISTIANSAND S
Org.nr 991156224
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 386,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 531
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no