Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kristen Friskole AS (privat)
Misjonsmarka 1
4024 STAVANGER
Org.nr 998211794
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kristen Friskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,8 11,9 10,8 11,7 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 6,0 9,3 10,7 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,7 21,4 30,2 39,1 55,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 26,7 29,6 25,2 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2 7,7 10,6 10,6 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,3 5,6 9,7 15,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,0 9,5 14,1 14,2 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,0 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,5 88,0 86,2 93,1 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 968 7 894 7 448 7 656 7 904
Undervisningstimer totalt per elev 124 116 77 67 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no