Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kristen Friskole AS (privat)
Misjonsmarka 1
4024 STAVANGER
Org.nr 998211794
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kristen Friskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 7,8 11,9 10,8 11,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 5,7 6,0 9,3 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,9 23,7 21,4 30,2 39,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 21,8 26,7 29,6 25,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 6,2 7,7 10,6 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,0 6,3 5,6 9,7 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,8 8,0 9,5 14,1 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,5 88,0 86,2 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 002 4 968 7 894 7 448 7 656
Undervisningstimer totalt per elev 136 124 116 77 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no