Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kristelig gymnasium (privat)
Homansbakken 2
0352 OSLO
Org.nr 975013286
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristelig gymnasium (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,5 28,6 29,5 28,8 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 18,2 17,4 17,1 18,0 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 546,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 24,2 23,3 22,9 24,1 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 28,4 26,6 26,7 28,2 23,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 90,8 95,9 95,8 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 806 15 475 15 746 15 376 17 152
Undervisningstimer totalt per elev 36 38 38 37 42
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no