Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kringsjå skole
Sognsveien 210A
0860 OSLO
Org.nr 975960315
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,4 26,1 26,1 34,9 36,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 17,5 16,7 12,8 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,2 88,0 86,8 113,9 123,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 17,2 17,1 10,7 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 18,5 17,6 13,8 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 19,8 19,3 18,1 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,3 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 100,0 99,8 94,3 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 20 348 16 692 17 215 24 747 25 635
Undervisningstimer totalt per elev 51 42 44 58 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no