Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kringsjå skole
Sognsveien 210a
0860 OSLO
Org.nr 975960315
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,9 32,4 26,1 26,1 34,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 14,2 17,5 16,7 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,8 93,2 88,0 86,8 113,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 13,1 17,2 17,1 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 16,8 18,5 17,6 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 19,3 19,8 19,3 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 97,2 100,0 99,8 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 22 871 20 348 16 692 17 215 24 747
Undervisningstimer totalt per elev 60 51 42 44 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no