Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kringsjå skole
Kongshavnveien 110
4639 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598868
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,2 16,3 17,6 17,4 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 16,7 16,1 16,2 15,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,0 65,3 61,4 61,7 69,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9 23,1 21,7 23,1 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 16,6 16,0 16,2 16,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,7 18,1 18,5 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 739 10 927 10 853 11 324 11 457
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 46 46 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no