Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kringler-Slattum skole
Austaddalsvegen 32
2033 ÅSGREINA
Org.nr 975272214
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nannestad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,9 10,5 10,3 9,6 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,0 14,3 15,4 17,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,4 106,1 146,7 177,6 171,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 12,5 8,9 7,9 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,9 14,2 15,5 17,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 18,4 16,5 18,3 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 632 6 859 7 016 6 497 6 669
Undervisningstimer totalt per elev 49 49 52 48 43
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no