Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kringler-Slattum skole
Austaddalsvegen 32
2033 ÅSGREINA
Org.nr 975272214
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nannestad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 10,3 9,6 9,8 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,3 15,4 17,3 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,1 146,7 177,6 171,4 134,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 8,9 7,9 9,3 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,2 15,5 17,4 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 16,5 18,3 20,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,6 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,3 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 82,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 859 7 016 6 497 6 669 8 207
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 48 43 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no