Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kringlebotn skole
Kringlebotn 221
5225 NESTTUN
Org.nr 874222062
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,1 20,2 19,5 21,4 21,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 14,0 14,0 13,2 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 131,2 143,2 92,6 97,0 111,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 8,7 13,8 12,5 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 14,1 14,0 13,4 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 17,1 19,0 16,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 434 13 307 13 206 14 622 14 693
Undervisningstimer totalt per elev 57 53 53 56 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no