Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kringlebotn skole
Kringlebotn 221
5225 NESTTUN
Org.nr 874222062
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 19,5 21,4 21,8 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 14,0 13,2 12,6 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,2 92,6 97,0 111,2 315,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 13,8 12,5 10,3 3,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,0 13,4 12,6 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 19,0 16,6 15,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 307 13 206 14 622 14 693 13 640
Undervisningstimer totalt per elev 53 53 56 59 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no