Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krapfoss skole
Anton Krogsvolds vei 4
1597 MOSS
Org.nr 975280411
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,8 15,9 17,3 15,7 16,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,8 12,3 13,9 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 551,4 577,1 140,4 66,2 60,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,2 2,2 8,1 19,3 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 14,0 12,4 13,8 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 15,1 14,4 19,5 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,5 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 10 720 10 849 11 899 10 699 11 693
Undervisningstimer totalt per elev 56 54 60 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no