Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Krapfoss skole
Anton Krogsvolds Vei 4
1597 MOSS
Org.nr 975280411
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,0 15,8 15,9 17,3 15,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 13,3 13,8 12,3 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 490,2 551,4 577,1 140,4 66,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,0 2,2 2,2 8,1 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 13,3 14,0 12,4 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 14,6 15,1 14,4 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 993 10 720 10 849 11 899 10 699
Undervisningstimer totalt per elev 60 56 54 60 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no