Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerøskjærgården Montessoriskole (privat)
Stoppedalveien 24
3780 SKÅTØY
Org.nr 998250722
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kragerøskjærgården Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 3,5 4,6 5,2 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 12,3 11,5 9,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 16,7 15,0 19,6 20,0 17,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 92,3 82,0 58,8 46,2 70,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 20,3 14,2 13,3 10,7 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,8 18,6 17,0 11,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 40,0 77,1 67,1 71,2 81,7
Lærertimer som gis til undervisning 1 964 2 593 3 400 3 850 3 316
Undervisningstimer totalt per elev 47 60 64 80 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no