Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø skole
Biørneveien 3
3770 KRAGERØ
Org.nr 975278328
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kragerø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 51,8 58,7 56,5 53,2 50,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 10,9 10,3 11,1 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 5 10 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,1 91,3 110,2 54,0 61,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 10,2 8,3 17,9 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 15,3 11,1 12,6 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 9,5 12,3 12,4 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 15,0 15,0 16,0 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 100,0 98,7 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 31 203 35 002 35 650 32 577 31 415
Undervisningstimer totalt per elev 56 64 69 63 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no