Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø skole
Biørneveien 3
3770 KRAGERØ
Org.nr 975278328
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kragerø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 58,7 56,5 53,2 50,6 54,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,3 11,1 11,1 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 10 8 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,3 110,2 54,0 61,7 48,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 8,3 17,9 16,0 19,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 11,1 12,6 13,3 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5 12,3 12,4 12,0 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 15,0 16,0 17,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 100,0 98,7 93,9 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 35 002 35 650 32 577 31 415 34 605
Undervisningstimer totalt per elev 64 69 63 63 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no