Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 70,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,7
Lærertimer som gis til undervisning 3 316
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no