Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 113,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 25
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 72 621
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no