Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Kragerø kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 117,6 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 29 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 75 937 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev 69 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no