Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 117,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 29
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 75 937
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no