Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kragerø kommune 3,5 4,6 5,2 4,5 4,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Kragerø kommune 12,3 11,5 9,2 12,3 12,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kragerø kommune 3 3 2 3 3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kragerø kommune 15,0 19,6 20,0 17,6 17,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kragerø kommune 82,0 58,8 46,2 70,0 70,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kragerø kommune 14,2 13,3 10,7 14,2 14,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kragerø kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kragerø kommune 18,6 17,0 11,6 16,8 18,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kragerø kommune 0,0 0,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kragerø kommune 9,9 8,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kragerø kommune 0,0 0,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kragerø kommune 77,1 67,1 71,2 81,7 81,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Kragerø kommune 2 593 3 400 3 850 3 316 3 316
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Kragerø kommune 60 64 80 60 59
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no