Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 24,8 28,3
Hjartdal kommune 5,4
Holmestrand kommune
Horten kommune 3,9 4,1 2,9 3,6 2,9
Kragerø kommune 3,5 4,6 5,2 4,5 4,5
Kviteseid kommune
Larvik kommune 5,7 9,6
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 4,6 5,6 8,0 5,7 5,7
Notodden kommune 5,3 5,3 8,3 7,8 7,4
Porsgrunn kommune 35,2 34,6 31,6 34,2 32,2
Sandefjord kommune 63,0 71,9 66,8
Seljord kommune 1,8
Siljan kommune
Skien kommune 33,2 40,0 45,1 49,1 53,9
Tinn kommune 4,4 5,8 6,2 8,8 7,6
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Antall elever per årsverk til undervisning
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 11,6 9,9
Hjartdal kommune 9,5
Holmestrand kommune
Horten kommune 10,8 9,2 6,7 7,5 5,5
Kragerø kommune 12,3 11,5 9,2 12,3 12,5
Kviteseid kommune
Larvik kommune 8,3 7,8
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 8,0 8,6 6,1 6,8 6,4
Notodden kommune 12,6 14,7 10,3 10,6 11,3
Porsgrunn kommune 8,1 7,9 9,1 9,1 9,6
Sandefjord kommune 7,9 6,8 8,4
Seljord kommune 5,8
Siljan kommune
Skien kommune 8,3 8,8 8,6 9,4 8,7
Tinn kommune 10,2 6,8 6,9 6,2 6,9
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 3 6
Hjartdal kommune 3
Holmestrand kommune
Horten kommune 2 2 1 0 0
Kragerø kommune 3 3 2 3 3
Kviteseid kommune
Larvik kommune 1 1
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 1 2 1 2 3
Notodden kommune 3 3 3 3 3
Porsgrunn kommune 3 6 4 3 4
Sandefjord kommune 13 13 12
Seljord kommune 0
Siljan kommune
Skien kommune 3 4 4 5 5
Tinn kommune 2 2 1 1 2
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 65,8 37,1
Hjartdal kommune 18,1
Holmestrand kommune
Horten kommune 19,5 18,6 22,5 0,0 56,0
Kragerø kommune 15,0 19,6 20,0 17,6 17,9
Kviteseid kommune
Larvik kommune 53,7 68,5
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 50,7 20,0 29,7 18,0 13,7
Notodden kommune 18,2 20,2 24,2 29,2 26,6
Porsgrunn kommune 77,9 45,7 75,6 92,7 64,7
Sandefjord kommune 33,5 32,9 39,8
Seljord kommune 0,0
Siljan kommune
Skien kommune 92,8 73,2 86,8 74,3 87,7
Tinn kommune 25,6 23,8 42,0 37,9 25,0
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 13,8 22,5
Hjartdal kommune 51,3
Holmestrand kommune
Horten kommune 51,8 45,6 27,5 0,0 8,7
Kragerø kommune 82,0 58,8 46,2 70,0 70,0
Kviteseid kommune
Larvik kommune 14,3 9,3
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 15,2 40,0 17,2 36,3 45,1
Notodden kommune 63,2 66,0 39,7 33,5 38,9
Porsgrunn kommune 9,6 16,3 11,2 9,2 13,8
Sandefjord kommune 20,9 18,4 18,3
Seljord kommune 0,0
Siljan kommune
Skien kommune 8,3 10,6 8,9 11,2 8,9
Tinn kommune 35,2 27,7 16,1 15,9 26,5
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 13,2 12,3
Hjartdal kommune 10,1
Holmestrand kommune
Horten kommune 13,3 11,8 8,5 8,1 5,9
Kragerø kommune 14,2 13,3 10,7 14,2 14,4
Kviteseid kommune
Larvik kommune 10,1 9,8
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 8,8 9,4 6,7 6,8 6,9
Notodden kommune 15,1 17,7 12,4 11,4 12,1
Porsgrunn kommune 10,9 12,8 12,5 12,5 14,0
Sandefjord kommune 10,3 9,0 9,4
Seljord kommune 7,4
Siljan kommune
Skien kommune 8,2 8,8 8,5 9,7 9,1
Tinn kommune 12,4 9,1 7,8 8,7 10,6
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 14,2 11,6
Hjartdal kommune 0,0
Holmestrand kommune
Horten kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kragerø kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kviteseid kommune
Larvik kommune 6,4 6,0
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Notodden kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Porsgrunn kommune 9,3 7,9 11,5 10,0 9,7
Sandefjord kommune 9,5 8,2 12,2
Seljord kommune 0,0
Siljan kommune
Skien kommune 12,4 12,8 12,7 13,1 12,0
Tinn kommune 0,0 6,6 10,3 7,6 6,2
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 18,0 17,9
Hjartdal kommune 11,6
Holmestrand kommune
Horten kommune 17,6 15,3 9,3 8,1 5,9
Kragerø kommune 18,6 17,0 11,6 16,8 18,7
Kviteseid kommune
Larvik kommune 10,7 9,8
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 11,1 11,8 8,4 8,2 9,7
Notodden kommune 16,0 18,8 14,2 12,0 13,6
Porsgrunn kommune 12,9 13,8 15,3 14,2 15,1
Sandefjord kommune 13,4 11,7 14,8
Seljord kommune 7,4
Siljan kommune
Skien kommune 11,1 12,1 12,1 13,7 14,0
Tinn kommune 14,4 10,7 12,4 8,9 9,8
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 23,2 17,1
Hjartdal kommune 17,5
Holmestrand kommune
Horten kommune 0,0 56,0
Kragerø kommune 0,0 0,0
Kviteseid kommune
Larvik kommune 10,8 11,4
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 7,4 10,3
Notodden kommune 11,1 12,5
Porsgrunn kommune 14,2 15,3
Sandefjord kommune 11,8 12,8
Seljord kommune
Siljan kommune
Skien kommune 11,5 11,6
Tinn kommune 6,6 10,7
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 13,3 18,6
Hjartdal kommune 6,9
Holmestrand kommune
Horten kommune 4,5 4,4
Kragerø kommune 9,9 8,1
Kviteseid kommune
Larvik kommune 13,7 11,0
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 9,3 9,1
Notodden kommune 13,2 14,9
Porsgrunn kommune 14,8 18,3
Sandefjord kommune 11,9 14,1
Seljord kommune
Siljan kommune
Skien kommune 13,7 12,1
Tinn kommune 19,9 12,8
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 20,0 18,2
Hjartdal kommune 0,0
Holmestrand kommune
Horten kommune 0,0 0,0
Kragerø kommune 0,0 0,0
Kviteseid kommune
Larvik kommune 7,8 6,8
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 0,0 0,0
Notodden kommune 0,0 0,0
Porsgrunn kommune 13,3 12,0
Sandefjord kommune 11,6 16,6
Seljord kommune
Siljan kommune
Skien kommune 15,6 17,3
Tinn kommune 8,3 6,9
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 94,2 95,1
Hjartdal kommune 76,9
Holmestrand kommune
Horten kommune 100,0 82,5 94,3 64,6 100,0
Kragerø kommune 77,1 67,1 71,2 81,7 81,7
Kviteseid kommune
Larvik kommune 40,4 71,7
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 100,0 100,0 90,0 95,6 95,3
Notodden kommune 100,0 100,0 90,9 91,7 86,1
Porsgrunn kommune 81,3 89,2 87,8 92,5 92,6
Sandefjord kommune 87,9 97,5 91,8
Seljord kommune 55,9
Siljan kommune
Skien kommune 91,8 93,4 92,2 89,4 93,9
Tinn kommune 74,6 100,0 90,6 72,5 70,0
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Lærertimer som gis til undervisning
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 13 462 16 530
Hjartdal kommune 4 335
Holmestrand kommune
Horten kommune 2 668 2 824 2 010 2 468 1 881
Kragerø kommune 2 593 3 400 3 850 3 316 3 316
Kviteseid kommune
Larvik kommune 3 791 5 549
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 3 249 3 881 4 946 4 351 4 028
Notodden kommune 3 605 3 533 5 764 5 336 5 066
Porsgrunn kommune 23 163 21 879 19 582 22 326 20 435
Sandefjord kommune 38 321 43 491 39 586
Seljord kommune 1 278
Siljan kommune
Skien kommune 22 013 25 131 28 913 30 632 33 957
Tinn kommune 2 913 3 974 4 341 5 974 5 089
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Undervisningstimer totalt per elev
Bamble kommune
Drangedal kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune 60 70
Hjartdal kommune 87
Holmestrand kommune
Horten kommune 68 81 112 99 134
Kragerø kommune 60 64 80 60 59
Kviteseid kommune
Larvik kommune 86 91
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune
Nome kommune 93 86 121 118 115
Notodden kommune 59 50 72 70 66
Porsgrunn kommune 88 85 74 76 71
Sandefjord kommune 87 100 81
Seljord kommune 128
Siljan kommune
Skien kommune 86 81 83 75 81
Tinn kommune 73 105 103 113 102
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no