Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,5 4,6 5,2 4,5 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,5 9,2 12,3 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 15,0 19,6 20,0 17,6 17,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 82,0 58,8 46,2 70,0 70,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 13,3 10,7 14,2 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 17,0 11,6 16,8 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,1 67,1 71,2 81,7 81,7
Lærertimer som gis til undervisning 2 593 3 400 3 850 3 316 3 316
Undervisningstimer totalt per elev 60 64 80 60 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no