Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Helle skole 19,4 19,9 22,4 20,3 20,8
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 58,7 56,5 53,2 50,6 54,0
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 3,5 4,6 5,2 4,5 4,5
Levangsheia skole 4,5 4,6 5,0 5,7 5,2
Sannidal skole 13,8 13,2 14,0 14,3 15,4
Sannidal ungdomsskole 19,3 20,5 21,7 21,4 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Helle skole 11,3 12,2 10,8 11,5 11,1
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 10,9 10,3 11,1 11,1 10,1
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 12,3 11,5 9,2 12,3 12,5
Levangsheia skole 10,2 9,5 9,3 6,9 6,8
Sannidal skole 12,2 12,2 12,5 11,8 11,0
Sannidal ungdomsskole 10,3 9,5 8,5 8,3 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Helle skole 3 4 7 6 6
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 6 5 10 8 10
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 3 3 2 3 3
Levangsheia skole 1 1 1 1 1
Sannidal skole 5 4 5 5 6
Sannidal ungdomsskole 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Helle skole 60,4 52,0 30,4 33,8 36,2
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 91,3 110,2 54,0 61,7 48,5
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 15,0 19,6 20,0 17,6 17,9
Levangsheia skole 35,6 42,2 45,8 40,9 39,8
Sannidal skole 31,8 33,2 28,6 29,0 23,6
Sannidal ungdomsskole 113,2 79,4 67,9 64,8 73,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Helle skole 17,4 21,9 32,8 31,6 28,8
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 10,2 8,3 17,9 16,0 19,0
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 82,0 58,8 46,2 70,0 70,0
Levangsheia skole 22,9 18,1 16,6 15,6 16,1
Sannidal skole 35,6 32,4 38,4 36,7 41,3
Sannidal ungdomsskole 7,8 10,4 10,8 11,4 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Helle skole 11,2 12,2 10,8 11,6 11,3
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 15,3 11,1 12,6 13,3 10,6
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 14,2 13,3 10,7 14,2 14,4
Levangsheia skole 10,3 9,5 9,2 6,9 6,7
Sannidal skole 12,2 12,1 12,4 11,8 11,1
Sannidal ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn
Helle skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 9,5 12,3 12,4 12,0 12,8
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levangsheia skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sannidal skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sannidal ungdomsskole 13,7 12,6 11,4 11,1 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning
Helle skole 15,1 18,1 15,5 15,0 15,0
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 15,0 15,0 16,0 17,3 15,7
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 18,6 17,0 11,6 16,8 18,7
Levangsheia skole 13,7 9,8 10,2 8,4 8,3
Sannidal skole 16,9 16,5 17,0 15,3 14,7
Sannidal ungdomsskole 19,2 18,1 16,0 15,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Helle skole 13,7 13,3
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 17,0 11,7
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 0,0 0,0
Levangsheia skole 7,8 8,7
Sannidal skole 14,0 13,8
Sannidal ungdomsskole 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Helle skole 16,8 17,2
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 19,7 19,9
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 9,9 8,1
Levangsheia skole 9,4 7,8
Sannidal skole 17,7 16,3
Sannidal ungdomsskole 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Helle skole 0,0 0,0
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 16,3 17,1
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 0,0 0,0
Levangsheia skole 0,0 0,0
Sannidal skole 0,0 0,0
Sannidal ungdomsskole 15,6 16,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Helle skole 99,4 100,0 87,1 95,3 91,3
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 97,7 100,0 98,7 93,9 98,7
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 77,1 67,1 71,2 81,7 81,7
Levangsheia skole 100,0 100,0 96,3 81,5 87,3
Sannidal skole 97,6 100,0 92,2 94,3 100,0
Sannidal ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Helle skole 13 393 13 738 15 349 13 966 14 450
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 35 002 35 650 32 577 31 415 34 605
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 2 593 3 400 3 850 3 316 3 316
Levangsheia skole 2 679 2 742 3 041 3 851 3 585
Sannidal skole 9 471 8 601 9 149 9 561 10 087
Sannidal ungdomsskole 10 922 11 783 12 206 12 453 9 894
Undervisningstimer totalt per elev
Helle skole 66 61 69 64 67
Kragerø læringssenter
Kragerø skole 64 69 63 63 70
Kragerøskjærgården montessoriskole (privat) 60 64 80 60 59
Levangsheia skole 72 78 80 107 109
Sannidal skole 61 61 59 63 67
Sannidal ungdomsskole 64 69 77 79 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no