Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 115,7 114,7 116,3 112,2 113,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,7 10,7 10,5 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 16 25 23 25
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,3 67,0 42,8 46,0 41,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 14,2 21,9 20,6 22,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 11,5 11,8 11,9 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 12,5 11,9 11,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,9 15,7 15,8 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 100,0 95,5 94,7 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 71 467 72 514 72 322 71 246 72 621
Undervisningstimer totalt per elev 64 66 66 67 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no