Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kragerø kommune 119,2 119,3 121,5 116,7 117,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Kragerø kommune 11,0 10,7 10,6 10,6 10,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kragerø kommune 20 19 28 26 29
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kragerø kommune 58,8 60,3 40,9 42,6 38,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kragerø kommune 16,5 15,9 22,9 22,5 24,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kragerø kommune 13,1 11,6 11,7 12,0 10,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kragerø kommune 11,1 12,5 11,9 11,5 12,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kragerø kommune 15,9 15,9 15,5 15,8 15,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kragerø kommune 15,3 13,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kragerø kommune 16,2 15,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kragerø kommune 16,0 16,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kragerø kommune 97,7 98,5 94,3 94,1 96,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Kragerø kommune 74 060 75 914 76 172 74 562 75 937
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Kragerø kommune 64 66 67 67 69
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no