Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 0815
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 110,7 119,2 119,3 121,5 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,0 10,7 10,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 19 20 19 28 26
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,2 58,8 60,3 40,9 42,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 16,5 15,9 22,9 22,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,1 11,6 11,7 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 11,1 12,5 11,9 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 15,9 15,9 15,5 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 97,7 98,5 94,3 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 68 344 74 060 75 914 76 172 74 562
Undervisningstimer totalt per elev 59 64 66 67 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no