Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 119,2 119,3 121,5 116,7 117,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,7 10,6 10,6 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 20 19 28 26 29
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,8 60,3 40,9 42,6 38,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 15,9 22,9 22,5 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 11,6 11,7 12,0 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 12,5 11,9 11,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,9 15,5 15,8 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 98,5 94,3 94,1 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 74 060 75 914 76 172 74 562 75 937
Undervisningstimer totalt per elev 64 66 67 67 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no