Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kråkstad skole
Kråkstadveien 134
1408 KRÅKSTAD
Org.nr 974593580
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 29,6 27,9 28,8 27,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,1 13,7 13,3 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 160,0 169,8 125,7 134,2 220,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 6,4 9,7 8,9 5,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 13,8 15,0 13,8 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 12,5 15,4 16,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 14,7 17,6 19,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 91,7 90,0 90,3 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 881 18 843 17 755 18 414 17 315
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 52 53 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no