Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kråkerøy ungdomsskole
Enhuusveien 44
1679 KRÅKERØY
Org.nr 974565560
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 26,7 26,3 31,7 32,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 14,4 14,4 13,1 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 157,4 150,9 184,0 155,6 82,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 8,2 6,9 7,6 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,3 19,4 19,1 17,5 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 21,2 21,2 19,8 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 702 15 165 15 213 18 738 18 794
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 46 50 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no