Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Korsvoll skole
Peder Ankers Vei 23
0861 OSLO
Org.nr 974589915
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,5 37,1 38,1 39,6 39,9
Antall elever per årsverk til undervisning 18,4 18,4 17,5 15,9 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 10 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,2 82,4 59,1 61,9 53,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 19,6 26,0 22,4 26,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,3 19,8 18,6 16,9 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,2 23,9 22,5 19,7 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 100,0 98,0 99,5 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 430 24 168 24 808 25 583 26 862
Undervisningstimer totalt per elev 40 40 42 47 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no