Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Korsgård skole
Korsegårdveien 84
1812 ASKIM
Org.nr 975280608
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Indre Østfold kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 19,6 20,4 19,6 21,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 16,5 16,3 17,2 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,9 75,6 76,5 99,7 93,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 19,9 19,6 15,8 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,5 16,6 16,6 17,3 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 18,4 17,5 19,7 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,8 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 93,1 97,2 91,2 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 13 015 13 228 13 947 13 326 14 763
Undervisningstimer totalt per elev 42 45 46 43 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no