Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Korsgård skole
Korsegårdveien 84
1812 ASKIM
Org.nr 975280608
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,7 19,4 19,6 20,4 19,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 17,5 16,5 16,3 17,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,9 90,9 75,6 76,5 99,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 17,4 19,9 19,6 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 17,5 16,6 16,6 17,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 20,2 18,4 17,5 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 91,7 93,1 97,2 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 141 13 015 13 228 13 947 13 326
Undervisningstimer totalt per elev 49 42 45 46 43
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no