Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Korsfjord oppvekstsenter Avdeling skole - Avdeling skole (utgått)
9536 KORSFJORDEN
Org.nr 974065096
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Alta kommune 290,4 302,6 299,7 297,6 297,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 171,3 1 181,7 1 168,7 1 155,2 1 141,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Alta kommune 10,2 9,9 9,9 9,6 9,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 8,3 8,3 8,1 8,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Alta kommune 44 46 36 35 30
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 135 133 138 138 137
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Alta kommune 59,6 57,9 74,1 72,9 83,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 65,0 65,0 62,2 60,0 59,1
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Alta kommune 15,1 15,1 11,9 11,7 10,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,5 11,3 11,8 12,0 12,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Alta kommune 10,6 10,6 10,4 10,3 10,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 9,2 9,0 8,9 8,9 8,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Alta kommune 12,6 11,7 12,1 11,3 10,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,1 9,9 10,0 9,7 9,6
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Alta kommune 13,8 14,2 13,4 13,2 12,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,1 11,8 11,6 11,3 11,2
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Alta kommune 13,1 11,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,5 10,2
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Alta kommune 14,0 14,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,9 11,9
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Alta kommune 12,7 12,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 11,6
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Alta kommune 95,0 96,9 94,1 96,1 96,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 92,3 91,7 90,4 90,7 92,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Alta kommune 183 472 191 331 190 832 188 228 188 402
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 736 638 744 838 739 649 729 006 715 977
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Alta kommune 70 72 72 74 74
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 84 86 86 88 88
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no