Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Korsfjord oppvekstsenter Avdeling skole - Avdeling skole (UTGÅTT)
9536 KORSFJORDEN
Org.nr 974065096
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,2
Antall elever per årsverk til undervisning 2,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 283
Undervisningstimer totalt per elev 257
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no