Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Korgen Sentralskole
Røyrdalsmoen 1
8646 KORGEN
Org.nr 975286924
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hemnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,8 23,0 21,9 21,9 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,9 11,7 11,6 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,6 52,2 63,8 57,9 51,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 18,9 16,5 18,2 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 12,0 12,6 13,3 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4 12,7 14,1 13,4 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 14,0 15,0 14,1 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 98,7 98,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 053 14 772 13 969 13 951 12 408
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 60 60 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no