Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Korgen Sentralskole
Røyrdalsmoen 1
8646 KORGEN
Org.nr 975286924
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hemnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 21,9 21,9 19,7 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,7 11,6 12,4 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,2 63,8 57,9 51,2 60,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 16,5 18,2 21,8 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,6 13,3 14,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 14,1 13,4 13,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 15,0 14,1 15,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 98,6 100,0 100,0 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 14 772 13 969 13 951 12 408 12 654
Undervisningstimer totalt per elev 65 60 60 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no